Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw
Do głównych obszarów naszej działalności należą:

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW I PROWADZENIE SPRAW GOSPODARCZYCH


 • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej czy też sądami rejestrowymi,
 • pomagamy w zakładaniu spółek prawa handlowego, przygotowujemy niezbędną dokumentację,
 • prowadzimy bieżącą korporacyjną obsługę przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń,
 • przygotowujemy i negocjujemy projekty umów oraz ugód,
 • udzielamy porad i konsultacji prawnych oraz wydajemy opinie prawne w zakresie umów, celem ochrony interesów prawnych naszych Klientów,
 • prowadzimy sądowe i pozasądowe czynności w celu egzekucji wierzytelności przedsiębiorców,
 • reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich działalności przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

PRAWO TRANSPORTOWE

 • udzielamy porad i konsultacji prawnych oraz wydajemy opinie prawne związane z odpowiedzialnością przewoźników zarówno na gruncie prawa transportowego, jak i Konwencji CMR,- zapewniamy pomoc w obsłudze różnego rodzaju szkód transportowych, na każdym etapie sporu,
 • sprawdzamy, czy kary umowne są zgodne z prawem i pomagamy uniknąć nieuzasadnionych roszczeń poprzez kompleksową analizę prawną,
 • zajmujemy się karami za przewóz nielegalnych imigrantów (Border Force),
 •  sporządzamy regulaminy, umowy i inne akty prawne związane z bieżącą działalnością Klientów z branży TSL,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji, sądami oraz innymi podmiotami we wszystkich instancjach
 • sprawdzamy, czy kary umowne są zgodne z prawem i pomagamy uniknąć nieuzasadnionych roszczeń poprzez kompleksową analizę prawną,
 • zajmujemy się karami za przewóz nielegalnych imigrantów (Border Force),
 • sporządzamy regulaminy, umowy i inne akty prawne związane z bieżącą działalnością Klientów z branży TSL,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji, sądami oraz innymi podmiotami we wszystkich instancjach

PRAWO BUDOWALNE

 • reprezentujemy inwestorów, wykonawców i podwykonawców w dochodzeniu należności pieniężnych wynikających z umowy o roboty budowlane, w tym również klientów indywidualnych,
 • reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach związanych z realizacją uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych,
 • sporządzamy i opiniujemy umowy o roboty budowlane,
 • sporządzamy opinie prawne z prawa budowlanego, dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców,
 • udzielamy porad i konsultacji z zakresu prawa budowlanego

PRAWO RODZINNE

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej w zakresie spraw:

 • o rozwód i separację,
 •  związanych z alimentami (uzyskanie alimentów, podwyższenie/obniżenie alimentów, alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu, dostarczanie przez drugiego małżonka środków do utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie),
 • związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi (ustalenie kontaktów, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka)
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, o uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka,
 • majątkowych małżonków, w tym podział majątku wspólnego.

Nasze działania w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego polegają w szczególności na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • opracowywaniu pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych,
 • reprezentowaniu stron w postępowaniu sądowym.

 

ODSZKODOWANIA

Kancelaria udziela pomocy prawnej w postepowaniach o otrzymanie należnego odszkodowania z tytułu niedotrzymania warunków umowy, jak również w sprawach o zadośćuczynienie. Zakres działań kancelarii obejmuje pomoc w dochodzeniu roszczeń w stadium sądowym oraz współpracę i negocjacje między stronami w stadium przedsądowym. Pomoc kancelarii sprowadza się też do redagowania i przygotowywania pism procesowych, takich jak pozwy, wnioski, zażalenia, sprzeciwy, apelacje i skargi kasacyjne.

Działania Kancelarii obejmują również pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego i karnego.